Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Ægypten    Mesopotamien    Anatolien og Levanten    Persien    Religion   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Hvad er et imperium?
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx éx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xx x xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxx. Xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx? Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxx 5. xxxxxxxxxx x.x.x. xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxx 18. xx 19. xxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx (xxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx 800 x Xxx, xxxxxxxxx Xxxx 1. xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1492. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx, xxx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x 1453 xxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx x xxx 5. xxxxxxxxxx x.x.x. xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx, xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxx 5. xxxxxxxxxx x.x.x. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx: xxxxx xx xxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx – xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxx, xx Xxx xxxxx Xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx (X. Xxx 2003,1). Xxxxx Xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxx xxxx XXX xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx Xxx Xxxxxx xx xx Xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx XXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxx xxxxx Xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx 1. xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx 1. xx Xxx xxxxx Xxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx 13. xx 14. xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx? Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx? Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx?

Hvordan opstår imperierne?
Xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx: Xx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxx xxx, Xxxxx 2. xx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx Xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx x Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx éx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxx xx éx xxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxxx x.x.x., xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 2. xxxxxxxxxx x.x.x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx, xx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx 17. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx 18. xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 19. xx x xxxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx, xxxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxx 7. xxxxxxxxxx x.x.x., xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx x xxx xxx Xxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx 16. xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x 1. xxxxxxxxxx x.x.x. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hvordan består imperierne?
Xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. X xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx 16. xxx 19. xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x 2. xx 1. xxxxxxxxxx x.x.x., xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x 1. xx 2. xxxxxxxxxx x.x.x., xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxx xx. X xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx 1900 xxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx. Xx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx.

Hvordan falder imperierne?
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx 18. xxxxxxxxxx, xx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxx x xxxxx xxx 1776 xxx 1788 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx Xxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx 180 x.x.x., xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx x 1453, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx 1273 xx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x 753 x.x.x. xxx Xxxxxx Xxxxxxxx’ xxx x 180 x.x.x. xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx x, xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxx. Xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxx xx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx.
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxxxxxx x.x.x. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxé x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx.

Publikationsår: 2017

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx?

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx? Xxxxxx xxx ”xxxx” xx ”xxxx” xxxxxxxx? Xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx.

3. Xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx x xx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx? Xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx?

4. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx?

5. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx? Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx?

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx?

7. Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx?

8. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx?

9. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx?


Anbefalet litteratur

Xxxxx, Xxxxxxx X.
Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1986

Xxx, Xxxxxx
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx: Xxx xxx Xxxxx’x Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx’x Xx Xx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 2003

Xxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxx xxx Xxx xx xxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, 2004

Xxxxx, Xxxxxxx & Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 2001

Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx Xxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxx (1776-1779)
    Biografier      Leksikon       

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.122.9