Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Ægypten    Mesopotamien    Anatolien og Levanten    Persien    Religion   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Hvad er religion?
Xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx éx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx
Xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx.

Religionshistorie og religionens oprindelse
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X. Xxx Xüxxxx xxxxxxxx x 1878, xx Xx xxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx: xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxx? Xxx Xüxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X. Xxx Xüxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X.X. Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx ”xxxx”), xx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

Magi og religion
Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx X. Xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxx 1911 xxx 1915 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx (”Xxx xxxxxx Xxxx”) xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxx Xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx. X xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 1979 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
X.X. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X.X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx: xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx, xxxx xxx (xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx), xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx (xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxéxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx, xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx. X xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx, xx x 1930’xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx éx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. X 1915 xxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx. X Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxx: Xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Ægyptisk religion
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xx xxx 1822, xx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X 1880’xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx.
X 1905 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (1854-1937) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx (”xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxxx”), xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xx Xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxx xxx Xxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 5. xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx x 1947, xx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx Xxxxx Xxxxx.

Hvad er ægyptisk religion?
Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx: xx ”xxxxxx” xx ”xxxx” xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xxxxx. X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ”xxxxxxx” xxxxx ”xxxxxxxxxxxx”. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx ”xxxxxxx” xx ”xxxxxxxxxxxx”, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx Xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ”xxxxx” xxxxx ”xxxxxxxxx”. Xxxxxxxxxxxx xxx ”xxx xxxx” xxxx xx xxxxxxxxxxx ”xxx xxxx”, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ”xxxxxx”. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxx xxx: xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx.

Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx? Xxxxxxxxéx xxx xxx xxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx?

3. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx?


Anbefalet litteratur:

Xxxxxxx, Xxx
Xx’xx. Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Äxxxxxx
Xüxxxxx: Xxxxxx X.X. Xxxx, 1990

Xxxxxxx, Xxx
Xxxxx xxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, 1997

Xxxxxxx, Xxx
Xxx Xxxxxx xxx Xxx xx Xxxxxxx Xxxxx (xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 2001

Xxxxxxx, Xxx
Xx Xxx xxx Xxxx
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx, 2008

Xxxxxxx, Xxxx
Xxxxxxxxxxx xx Xxx xx Xxxxxxx Xxxxx. Xxx Xxx xxx xxx Xxxx (xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1996

Xxxxxx, Xxxxx X. (xxx)
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx. Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1991
    Biografier          

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

34.231.244.12