Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Ægypten    Mesopotamien    Anatolien og Levanten    Persien    Religion   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Nærorienten og regionens historie
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx Xxxxx, Xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx 3500 x.x.x. xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx x 323 x.x.x., xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx 2. xxxxxxxxx x.x.x., xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx 10. xxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3000 x.x.x. xx xxxxxxx xxxxxxx 1200 x.x.x. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx 1550 xxx 1200 x.x.x. Xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx xx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 1200 x.x.x. xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x Xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxx x Xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. X Xxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx éx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. X Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx 10-20 xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx. X xxx 6. xxxxxxxxxx x.x.x. xxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xx x Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
X xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Litteratur fra Nærorienten
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx Xxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxx, xx Xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx. Xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxx xx Xx, xxx xxxxxx Xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.
X 1920’xxxx xx 1930’xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx (xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx). Xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxxxxxx x.x.x., xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx Xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx Xx xxxxx xxx xxx xxx x xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxx. Xxx xxx xxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx xxx xx xxxxx, xx Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxx. X xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxx, xx Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxx-xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxx-xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xx xxxxxxx xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, Xxxxx. Xx Xxxxx xxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx Xxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxx. Xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx.
Xxx Xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xx xx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x Xxxxxx xxx. X Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx 39 xxxxxx Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx xx Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx 23, xxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx. Xxx xxxxxxx 400 xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 37 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx 20 xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 17, xxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx, xx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx 11 x Xxxxxx Xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx 11, xxxx xxx x xxxx 4 xxxx: Xxx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.
X xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

Publikationsår: 2019

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx?
    Biografier          
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

34.231.244.12